На Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ денеска ќе се одбележи Недела на италијански јазик во светот. Во знак на одбележување 700 години од смртта на „таткото на италијанскиот јазик“, Данте Алигери, на Факултетот ќе се одржи настан „Светот на Данте во колективната меморија – јазични и визуелни аспекти“.

Програмата предвидува и презентација на јазичната лабораторија на студентите на Катедрата за италијански јазик и литература, Дантеовска фразеологија за секој ден организирана од професор Јована Караникиќ Јосимовска. Ќе биде презентирана и сликата на „Пеколот“ и „Рајот“ во македонската културна традиција и во делото на Данте, а говор ќе одржи професор Ана Витанова Рингачева. Професорката Ева Ѓорѓиевска ќе одржи презентација за Данте во контекст на светската класична литература

Во пресрет на Неделата на италијански јазик во светот ќе бидат изложени и деветте кругови од гледна точка на теренско истражување на тема „Средновековна литература“. Ќе биде презентирана и изложба за „Божествена комедија“ како инспирација за уметничките вештини на децата, со учество на Здружемието за ликовни уметности и занаети „Nuova Visione”, во организација на професорките Анастасија Петрова и Милена Ристова -Михајловска, а во соработка со Еуроарт Академијата – Штип.


Администратор
21/10/2021 10:11